Privacy

IRIS Arbo

IRIS Arbo BV en haar medewerkers respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren

IRIS Arbo BV en/of haar medewerkers gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan de voor u geldende updates of tarieven. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te informeren ver alle aanpassingen, mogelijkheden en eventuele wijzigingen in voorwaarden. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. IRIS Arbo BV en haar medewerkers gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Medische persoonsgegevens

In sommige gevallen - bijvoorbeeld bij technische ondersteuning - zijn medische gegevens door IRIS Arbo BV en haar medewerkers te benaderen. Deze gegevens behandelen wij extra zorgvuldig, conform onze afspraken. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als een medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim. Andere medewerkers hebben geen toegang tot uw (medische) gegevens.

Wijzigingen

IRIS Arbo BV en haar medewerkers behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Vanzelfsprekend past IRIS Arbo zo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.

 

 

Privacy